top of page

מיפוי ביטוחים

רוב האנשים אינם מודעים להיקף מוצרי הביטוח שלהם וחבל.

מיפוי של מוצרי הביטוח השונים שברשותנו, יכול להביא לייעול וחיסכון כספי של עד עשרות ומאות

אלפי שקלים בתשלומים חודשיים עבורם, בלי לפגוע במידת הכיסוי הביטוחי שיש לנו.

בכל כמה שנים עלינו לבצע מיפוי ובדיקת צרכים ועדכון מחודשת של פוליסות הביטוח שלנו.

ילדים שגדלו ו/או עזבו את הבית, פרמיה שהתייקרה עם השנים,

קרוב משפחה שנפטר והשאיר פוליסות ביטוח על שמנו, מצב בריאותי שהשתנה וצורך ביטוחי

שקטן או כבר לא קיים, וכמובן כפל ביטוחים מיותר.

אלה מעט מהדוגמאות שיכולות לשנות את זכויותיכם ואת גובה התשלומים בחלק מפוליסות

הביטוח שלכם, בלי לפגוע, כאמור, בכיסוי הביטוחי עצמו. 

מיפוי ביטוחים

בדיקה ומיפוי של כל מוצרי הביטוח השונים, יכול להביא לייעול וחיסכון כספי משמעותי בתשלומים החודשיים עבורם, שמתבטא בעשרות ומאות אלפי שקלים בשנים הבאות.

תהליך המיפוי כולל: איסוף מסמכים, לימוד של הצרכים המשפחתיים, מציאת כפל פוליסות

או כפל תשלומים מיותר. מיפוי של מוצרי הביטוח השונים שברשותנו, יכול להביא לייעול וחסכון

כספי משמעותי בתשלומים החודשיים עבורם, שמתבטא בעשרות ומאות אלפי שקלים לשנים

הבאות, מבלי לפגוע במידת הכיסוי הביטוחי הנדרשת לנו.

עבור משפחה אני יוצר טבלאות מדויקות ומפורטות הכוללות את כל הביטוחים שיש למשפחה,

כולל הילדים, בחמישה נושאים עיקריים:

  1. ביטוחי חיים ואובדן כושר

  2. ביטוחי בריאות

  3. ביטוחי סיעוד

  4. קרנות פנסיה וקרנות מנהלים

  5. קרנות השתלמות וקופות גמל

התהליך

אין בעבודת מיפוי הביטוחים סוג של ייעוץ כלשהו בנושא הביטוחים.

ההחלטות בנושא הן של כל משפחה בנפרד תוך ייעוץ שלה עם סוכן / יועץ ביטוח, והמיפוי הוא

רק לשם הצגת תמונה נכונה של סך הביטוחים הקיימים לשם בדיקתם עם הגורמים המתאימים.

צור קשר

מאיר מויסה

אשמח לענות על כל שאלה,

פגישת  היכרות ראשונה ללא תשלום וללא התחייבות

ההודעה נשלחה בהצלחה

bottom of page